Đi Jetstar, Vietjet, xách tay quá 7kg phải đóng phí 500.000 - 550.000 đồng - Đi Jetstar, Vietjet, xách tay quá 7kg phải đóng phí 500.000 - 550.000 đồng
Đi Jetstar, Vietjet, xách tay quá 7kg phải đóng phí 500.000 - 550.000 đồng