Hãng hàng không Indigo chính thức mở đường bay thẳng Việt Nam - Ấn Độ - Hãng hàng không Indigo chính thức mở đường bay thẳng Việt Nam - Ấn Độ
Hãng hàng không Indigo chính thức mở đường bay thẳng Việt Nam - Ấn Độ